VIETTEL RPA (Robotic Process Automation) là giải pháp tự động hóa quy trình bằng robot phần mềm, thay thế lao động thủ công thực hiện các bước lặp đi lặp lại cho một quy trình hoạt động

VIETTEL RPA (Robotic Process Automation) là giải pháp tự động hóa quy trình bằng robot phần mềm, thay thế lao động thủ công thực hiện các bước lặp đi lặp lại cho một quy trình hoạt động

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.