PNG- KHÔNG NỀN_ 72 doi size

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.