Thiết bị định vị chống trộm xe máy Smart Motor Viettel

Thiết bị định vị chống trộm xe máy Smart Motor Viettel

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.