Camera AI Viettel nhận diện chấm công

Camera AI Viettel nhận diện chấm công

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.